การประชุม ข้าราชการ พนักงานจ้าง คนงานทั่วไป พนักงานจ้างเหมา หัวข้อ No Gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลวังม่วง ได้จัดการประชุม ข้าราชการ พนักงานจ้าง คนงานทั่วไป พนักงานจ้างเหมา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 60 คน ซึ่งในการจัดประชุมในครั้งนี้ มีการบรรยายหัวข้อ No Gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดย นายธนวัชร แม้นพยัคฆ์ ปลัดเทศบาลตำบลวังม่วง เป็นวิทยากร ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง ได้เข้าใจและรับทราบแนวทาง Do&Don’t” ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้บุคลากรมีคุณธรรม สุจริต

Facebook Comments Box