การประชุม ข้าราชการ พนักงานจ้าง คนงานทั่วไป พนักงานจ้างเหมา หัวข้อ No Gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลวังม่วง ได้จัดการประชุม ข้าราชการ พนักงานจ้าง คนงานทั่วไป พนักงานจ้างเหมา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 60 คน ซึ่งในการจัดประชุมในครั้งนี้ มีการบรรยายหัวข้อ No Gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดย นายธนวัชร แม้นพยัคฆ์ ปลัดเทศบาลตำบลวังม่วง เป็นวิทยากร ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง ได้เข้าใจและรับทราบแนวทาง Do&Don’t” ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้บุคลากรมีคุณธรรม สุจริต

Facebook Comments Box
ติดต่อเรา