โครงการฝึกอบรมความรู้และศึกษาดูงานแกนนำสุขภาพ ปี 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 นายสุเทพ ดิบแดง นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง เปิดโครงการฝึกอบรมความรู้และศึกษาดูงานแกนนำสุขภาพ เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และศึกษาแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการแนะนำเผยแพร่ความรู้งานสาธารณสุขต่างๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังม่วง ชั้น 3

Facebook Comments Box
ติดต่อเรา