ประชุมสภาเทศบาลตำบลวังม่วงสมัยประชุมสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2565

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลวังม่วง

โดยนายสุเทพ ดิบแดง นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาลฯ ประชุมสภาเทศบาลตำบลวังม่วงสมัยประชุมสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2565

Facebook Comments Box
ติดต่อเรา