พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายแด่สมเด็จจพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลวังม่วง

โดยนายสุเทพ ดิบแดง นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง พร้อมด้วย นายสมชาติ หมวกเหล็ก รองนายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง สิบเอกธีระศักดิ์ คำภีระ รองนายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง และพนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายแด่สมเด็จจพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดภิบาลวังม่วง

Facebook Comments Box