หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 

เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2558

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2563 [ 9 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานการติดตามประเมินผลแผน ปี 2561 [ 2 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
แผนดำเนินงานปี 2561 เทศบาลตำบลวังม่วง [ 14 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 58  
 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 10 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 53  
 
[ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
  (1)