หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
นายสุเทพ ดิบแดง
นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 

เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2558

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการติดตามประเมินผลแผน ปี 2561 [ 2 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 15 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 45  
 
แผนดำเนินงานปี 2561 เทศบาลตำบลวังม่วง [ 14 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานติดตามและประเมินผลแผนปี60 (รอบเดือนตุลาคม60) [ 14 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 31  
 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 10 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 28  
 
  (1)