หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 
 
 


นายสุเทพ ดิบแดง
นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง
โทร : 081-6448088
 


นายสมชาติ หมวกเหล็ก
รองนายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง
โทร : 081-8078361


สิบเอกธีระศักดิ์ คำภีระ
รองนายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง
โทร : 089-9929195
 


นายสุทธิรักษ์ สุนทรประเสริฐ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง
โทร : 086-4728826