หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล วังม่วง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
นายสุเทพ ดิบแดง
นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 
 
 
เทศบาลตำบลวังม่วง ได้ยกฐานะจากสุขาภิบาล พ.ศ. 2542 เป็นเทศบาลขนาดกลางตั้งอยู่ในเขตอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
 
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 234 หมู่ที่ 1 ถนนวังม่วง-มวกเหล็ก ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 7.602 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,751 ไร่
 
 

จำนวนประชากรทั้งหมด 4,017 คน แยกเป็น

ชาย 1,950 คน คิดเป็นร้อยละ 48.54

หญิง 2,067 คน คิดเป็นร้อยละ 51.46

จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,712 ครัวเรือน

ความหนานแน่นเฉลี่ย 528 คน/ตารางกิโลเมตร
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.วังม่วง  
ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลคำพราน
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.วังม่วง  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลคำพราน
 
 
ลักษณะสภาพแวดล้อมและภูมิประเทศโดยทั่วไป มีลักษณะเป็นที่ราบสูง ภูเขา และแม่น้ำอยู่รอบนอก มีลำน้ำสาธารณะไหลผ่าน โดยมีพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 700 เมตร
 
 
ประชากรภายในเขตเทศบาลตำบลวังม่วง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

ค้าขาย ประมาณร้อยละ 44

เกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 22

รับจ้างทั่วไป ประมาณร้อยละ 17

รับราชการ ประมาณร้อยละ 8

อื่น ๆ ประมาณร้อยละ 9
 
ลำดับ ชื่อชุมชน ที่ตั้ง รวม
ประชากร
จำนวน
ครัวเรือน
  1   วังม่วงเก่า หมู่ 5 ตำบลวังม่วง 338 79  
2   ชุมชนวัดภิบาล หมู่ 7 ตำบลคำพราน 462 234
  3   มะค่างาม หมู่ 4 และหมู่ 9 ตำบลคำพราน 638 189  
4   เทศบาลสามัคคี หมู่ 1 ตำบลคำพราน 630 316
  5   วังม่วงสามัคคี หมู่ 9 ตำบลคำพราน 521 146  
6   หน้าวัดวังม่วง หมู่ 5 ตำบลวังม่วง 601 302
  7   ตลาดวังม่วง หมู่ 7 และหมู่ 9 ตำบลคำพราน 557 329  
8   ท้ายวัง หมู่ 1 ตำบลคำพราน 194 46
    รวม   4,017 1,712