หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 

ติดต่อ
 
 
  ที่อยู่ : เลขที่ 234 หมู่ที่ 1 ถนนวังม่วง-มวกเหล็ก ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220
  โทรศัพท์ : 036-359412
  โทรสาร : 036-359411
  Website : www.wangmuang-sb.go.th
  Email : sarabanwangmauang@gmail.com
 
 
โทรศัพท์ 036-359412
โทรสาร 036-359411
 
งานประชาสัมพันธ์ ต่อ 11
กองสาธารณสุข ต่อ 19
 
ปลัดเทศบาล ต่อ 12
กองช่าง ต่อ 20
 
รองนายกฯ ต่อ 13
กองคลัง ต่อ 21
 
รองนายกฯ ต่อ 14
สำนักปลัด ต่อ 22
 
นายกเทศมนตรี ต่อ 15
สำนักทะเบียน ต่อ 23
 
กองการประปา ต่อ 16
ช่างประปา ต่อ 24
 
ห้องรับหนังสือ ต่อ 17
กองการศึกษา ต่อ 25
 
งานจัดเก็บรายได้ ต่อ 18
หัวหน้ากองคลัง ต่อ 26
 
งานป้องกัน โทร 036-359-199      
 
แผนที่ดาวเทียม
 
เทศบาลตำบล วังม่วง
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)