หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 

เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2558

ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง ทะเบียน (333) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2564 ]ซื้อถังเก็บน้ำตั้งพื้นหรือถังเก็บน้ำบินดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำประปาบาดาล(ซัมเมิร์ด) ขนาด 1.5 แรง จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2564 ]ซื้อยางรถยนต์ (นอก 14.17.5.14) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียน อนุบาลวังม่วง(เดือน สค.กย./ปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ไม้กวาดทางมะพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 31