หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
นายสุเทพ ดิบแดง
นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิ [ 16 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 659 


เทศบาลตำบลวังม่วงจัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับชุมชนในเขตเทศบาล [ 13 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 312 


เทศบาลตำบลวังม่วงร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมร [ 14 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 333 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2558

ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียนอนุบาลวังม่วง(ยูเอชที ตค.-พย. ปิดเทอม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียนอนุบาลวังม่วง ( พาสเจอร์ไรส์ กย.63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2563 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงกรองน้ำผิวดินขนาดใหญ่ ประปาเก่าหมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคลอรีนผง สารสัมผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกองช่าง กองประปา บริเวณชั้น 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5