หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 

เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2558

ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสริจรับเงินต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์ ทะเบียน บบ6490 สบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 37