หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

 

สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 

ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.พุคำจาน   จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของกองช่าง ขนาด ๑๘๐๐๐ BTU รหัสครุภัณฑ์หมายเลข ๔๒๐-๕๖-๐๐๒๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2565
อบต.หนองยาว   จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ ๓๕๐๐ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
ทต.หนองบัว   ซื้อชุดปฏิบัติงานสำหรับพนักงานจัดเก็บขยะ(เสื้อและกางเกง) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
ทต.หินกอง   จ้างป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินกอง ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
ทต.หน้าพระลาน   ซื้อพัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
ทต.หน้าพระลาน   ซื้อพัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
อบต.หนองนาก   จ้างจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
อบต.หนองนาก   ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที เดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
อบต.หนองนาก   จ้างค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
ทต.หนองโดน   จ้างเหมาทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชำระภาษี ฯ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองโดน จำนวน 4 ผืน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,047