เทศบาลตำบลวังม่วง เข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัลวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

เทศบาลตำบลวังม่วง เข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัลวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสระบุรี ในวันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2565 โดยสำนักงานปปช.สระบุรี ที่ศูนย์ราชการสระบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในการมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ นี้ไว้เพื่อแสดงว่า เทศบาลตำบลวังม่วง เป็นหน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2565 หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA ด้วยคะแนน 99.29

Facebook Comments Box
ติดต่อเรา