การประชุม ข้าราชการ พนักงานจ้าง คนงานทั่วไป พนักงานจ้างเหมา เพื่อกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างชัดเจน

วันที่ 31 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลวังม่วง โดย สิบเอกธีระศักดิ์ คำภีระ รองนายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง และนายธนวัชร แม้นพยัคฆ์ ปลัดเทศบาลตำบลวังม่วง ได้จัดการประชุม ข้าราชการ พนักงานจ้าง คนงานทั่วไป พนักงานจ้างเหมา เพื่อกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างชัดเจน

Facebook Comments Box
ติดต่อเรา