หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล วังม่วง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
นายสุเทพ ดิบแดง
นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 
 
 


นายนรินทร์ เรืองศรี
ประธานสภาเทศบาลตำบลวังม่วง
โทร : 086-6164070
 


นายสุรพงษ์ บุญอ่อน
รองประธานสภาเทศบาลตำบลวังม่วง
โทร : 087-9993277


นายเรือง เล็กทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังม่วง
โทร : 080-6636949
 
 


นายสมศักดิ์ มูลพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังม่วง
โทร : 087-1219730


นางสาวทิพวรรณ แก้วสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังม่วง
โทร : 081-9941810


นางสาวเกวลี ช้างยอด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังม่วง
โทร : 082-2336363


นายณรงค์ชัย มาตรวิจิตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังม่วง
โทร : 084-1067850


นายจรูญโรจน์ เจริญสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังม่วง
โทร : 0986178928


นางสาวรุ่งนภา ดิบแดง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังม่วง
โทร : 061-4415335


นางสาวจิราภรณ์ บุญวิบูลย์วัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังม่วง
โทร : 096-4909326


นางสาวพิสมัย บุญราศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังม่วง
โทร : 092-9893436


นายเกรียงศักดิ์ โมกขะศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังม่วง
โทร : 080-1066661