หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
นายสุเทพ ดิบแดง
นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 
 

 
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2561  
 

เทศบาลตำบลวังม่วง จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2561 ในวันที่ 22 พฤษภาคม  2561 ณ สวนปฏิบัติธรรมอุดมลาภ  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ใหสามารถนำคุณธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้รู้จักการเสียสละ และจิตสำนึกในการกระทำความดีอีกด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 พ.ค. 2561 เวลา 10.40 น. โดย คุณ จิราพร หวังกุศล

ผู้เข้าชม 431 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/19

ลำดับภาพที่ 2/19

ลำดับภาพที่ 3/19

ลำดับภาพที่ 4/19

ลำดับภาพที่ 5/19

ลำดับภาพที่ 6/19

ลำดับภาพที่ 7/19

ลำดับภาพที่ 8/19

ลำดับภาพที่ 9/19

ลำดับภาพที่ 10/19

ลำดับภาพที่ 11/19

ลำดับภาพที่ 12/19

ลำดับภาพที่ 13/19

ลำดับภาพที่ 14/19

ลำดับภาพที่ 15/19

ลำดับภาพที่ 16/19

ลำดับภาพที่ 17/19

ลำดับภาพที่ 18/19

ลำดับภาพที่ 19/19
<<
>>
X