หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
นายสุเทพ ดิบแดง
นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 
 

 
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  โดยจัดกิจกรรมรณรงค์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ , ๑๙-๒๐ มีนาคม  ๒๕๖๑  ให้แก่สุนัขและแมวในเขตเทศบาล จำนวน ๕๕๐ ตัว  ตามนโยบายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  เพื่อสุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างทั่วถึง สร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญในการนำสุนัขที่อยู่ในความดูแลไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกครัวเรือน  อันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต   ช่วยลดอัตราการป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน  และมีส่วนร่วมในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 พ.ค. 2561 เวลา 11.01 น. โดย คุณ จิราพร หวังกุศล

ผู้เข้าชม 311 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/10

ลำดับภาพที่ 2/10

ลำดับภาพที่ 3/10

ลำดับภาพที่ 4/10

ลำดับภาพที่ 5/10

ลำดับภาพที่ 6/10

ลำดับภาพที่ 7/10

ลำดับภาพที่ 8/10

ลำดับภาพที่ 9/10

ลำดับภาพที่ 10/10
<<
>>
X