หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
นายสุเทพ ดิบแดง
นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 
 

 
เทศบาลตำบลวังม่วงจัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับชุมชนในเขตเทศบาล  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วย งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ได้จัดทำโครงการฝึกอบอาชีพให้กับชุมชนในเขตเทศบาล ขึ้น ในวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ วัดภิบาลวังม่วง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการเรียนรู้ชุมชนพร้อมทั้งสร้างการรวมกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง , เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้และเป็นทุนหมุนเวียนภายในชุมชน โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนหนึ่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.ย. 2561 เวลา 13.45 น. โดย คุณ มยุรี กองสุทธิใจ

ผู้เข้าชม 215 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย