การประกาศการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๒  
 

เทศบาลตำบลวังม่วงขอประชาสัมพันธ์ กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 2562
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- ภาษีป้าย
- ภาษีบำรุงท้องที่
สอบถามข้อมูลได้ที่ เทศบาลตำบลวังม่วง (กองคลัง งานจัดเก็บรายได้)
โทร 036-359412 ต่อ 18

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ม.ค. 2562 เวลา 09.55 น. โดย คุณ จิราพร หวังกุศล

ผู้เข้าชม 29 ท่าน