หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 
 

 
ประกาศราคา/ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2562  
<<
>>
X
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอลฟัลติกส์คอนกรีต ถนนสาย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 27/1
โครงการซ่อมระบบประปาหมู่ 5
โครงการซ่อมถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต วังม่วง-พัฒนา
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอย16
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ม.ค. 2562 เวลา 15.50 น. โดย คุณ จิราพร หวังกุศล

ผู้เข้าชม 208 ท่าน