หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 
 

 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้าง ปี 61/2  
<<
>>
X
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างเดือนเมษายน61
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างเดือนพฤษภาคม61
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัด-จ้างเดือนมิถุนายน61
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างเดือนกรกฏาคม61
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างเดือนสิงหาคม
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างเดือนกันยายน61
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 14.13 น. โดย คุณ จิราพร หวังกุศล

ผู้เข้าชม 149 ท่าน