หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 
 

 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  
<<
>>
X
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ต.ค. 2562 เวลา 14.44 น. โดย คุณ จิราพร หวังกุศล

ผู้เข้าชม 120 ท่าน