หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 
 

 
แผนปฏิบิติงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  
<<
>>
X
แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจ้างปี 62
แผนปฏิบัติการจัดซื้องจัดจ้างปี 63
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ต.ค. 2562 เวลา 10.40 น. โดย คุณ จิราพร หวังกุศล

ผู้เข้าชม 258 ท่าน