หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
นายสุเทพ ดิบแดง
นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 
 

 
ประกาศราคากลางประจำปีงบประมาณ 2563  
โครงการจัดทำป้ายชื่อซอยถนนเทศบาล
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงป้ายเทศบาลวังม่วง
โครงการป้ายป้องกันและสาธารณภัย
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ธ.ค. 2562 เวลา 10.32 น. โดย คุณ จิราพร หวังกุศล

ผู้เข้าชม 9 ท่าน