หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
นายสุเทพ ดิบแดง
นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 
 

 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่1  
<<
>>
X
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างและได้รับการคัดเลือกไตรม
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.พ. 2563 เวลา 10.43 น. โดย คุณ จิราพร หวังกุศล

ผู้เข้าชม 5 ท่าน