หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
นายสุเทพ ดิบแดง
นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 
 

 
ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๓  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ก.พ. 2563 เวลา 14.04 น. โดย คุณ มยุรี กองสุทธิใจ

ผู้เข้าชม 18 ท่าน