หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 
 

แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564
 
แผนจัดหาพัสดุ (ผ.ท.2) ประจำปีงบประมาณ 2564  
<<
>>
X
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างค้างจ่ายเพิ่มเติม ปี 64
เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างปี2564
แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนเทศบาล2
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ต.ค. 2563 เวลา 15.43 น. โดย คุณ จิราพร หวังกุศล

ผู้เข้าชม 141 ท่าน