หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 
 

 
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาศ ปี 2564  
<<
>>
X
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่1
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่2
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่3
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างไตรมาที่4
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างปี 64
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ม.ค. 2564 เวลา 14.41 น. โดย คุณ จิราพร หวังกุศล

ผู้เข้าชม 139 ท่าน