หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 
 

แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565
 
แผนจัดหาพัสดุ (ผ.ท.2) ประจำปีงบประมาณ 2565  
<<
>>
X
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานคตง.ปี65
รายงานผล คตง.ปี64
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ต.ค. 2564 เวลา 10.04 น. โดย คุณ จิราพร หวังกุศล

ผู้เข้าชม 51 ท่าน