หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 
 

 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปี 2565  
<<
>>
X
เดือนตุลาคม 2564
เดือนพฤศจิกายน 2564
เดือนธันวาคม 2564
เดือนมกราคม 2565
เดือนกุมภาพันธ์2565
เดือนมีนาคม 2565
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ม.ค. 2565 เวลา 13.52 น. โดย คุณ จิราพร หวังกุศล

ผู้เข้าชม 79 ท่าน