หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
นายสุเทพ ดิบแดง
นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 
 

วันเทศบาล 2560 เทศบาลตำบลวังม่วง
 
กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2560  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

       เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560  เทศบาลตำบลวังม่วง นำโดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง นายสุเทพ ดิบแดง นายสมชาติ หมวกเหล็ก และนายพิเชษฐ์ เจริญสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง ไดจัดกิจกรรม \" วันเทศบาล ประจำปี 2560 \" เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล. โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น ตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง,ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์,รดน้ำขอพรจากนายอำเภอ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล.

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 พ.ค. 2560 เวลา 10.10 น. โดย คุณ จิราพร หวังกุศล

ผู้เข้าชม 437 ท่าน