หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
นายสุเทพ ดิบแดง
นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 
 

กิจกรรม Big Cleaning Day 2560 เทศบาลตำบลวังม่วง
 
กิจกรรม Big Cleaning Day 2560  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

        ในวันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี นำโดยนายสุเทพ ดิบแดง นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง ได้ดำเนินการกิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้แผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกันขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทาง ประชารัฐ และให้ดำเนินการตามนโยบายด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสระบุรี ภายใต้หลักการ 3Rs การใช้น้อย การใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง.

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 พ.ค. 2560 เวลา 10.40 น. โดย คุณ จิราพร หวังกุศล

ผู้เข้าชม 462 ท่าน