หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 
 

 
โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่งานสาธารณสุขมูลฐาน  
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ได้จัดโครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่งานสาธารณสุขมูลฐาน  แก่ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลตำบลวังม่วง รวม ๘  ชุมชน   ในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ ,๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.   ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนมารับบริการสาธารณสุขเบื้องต้นอันได้แก่ การบริการให้คำแนะนำด้านส่งเสริมสุขภาพ สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม การตรวจสุขภาพเบื้องต้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 พ.ค. 2561 เวลา 11.09 น. โดย คุณ จิราพร หวังกุศล

ผู้เข้าชม 430 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X