หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 
 

 
โครงการฝึกอบรมความรู้และศึกษาดูงานแกนนำสุขภาพ  
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมความรู้และศึกษาดูงานแกนนำสุขภาพ ในวันที่ ๒๖  เมษายน  ๒๕๖๑     ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้แกนนำสุขภาพ จำนวน ๖๗  คน    เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังและป้องกันโรค  โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ    การช่วยเหลือและรักษาพยาบาลขั้นต้น การส่งต่อผู้ป่วยไปรับบริการและการฟื้นฟูสภาพ ตลอดจนสร้างกระแสให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม  

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 พ.ค. 2561 เวลา 11.11 น. โดย คุณ จิราพร หวังกุศล

ผู้เข้าชม 591 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X