หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 
 

 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 เม.ย. 2564 เวลา 15.24 น. โดย คุณ มยุรี กองสุทธิใจ

ผู้เข้าชม 139 ท่าน