หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 
 

 
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจำปี 2565 ของสภาเทศบาลตำบลวังม่วง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 พ.ค. 2564 เวลา 10.28 น. โดย คุณ มยุรี กองสุทธิใจ

ผู้เข้าชม 20 ท่าน