หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 
 

 
วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 นายสุเทพ ดิบแดง นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง มอบหมายให้นายสมชาติ มวกเหล็ก รองนายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง และ สิบเอกธีระศักดิ์ คำภีระ รองนายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง พร้อมด้วย ผู้นำท้องที่ มอบถุงยังชีพพร้อมเงิน ช่วยเหลือแก่คนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย  

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 09.58 น. โดย คุณ มยุรี กองสุทธิใจ

ผู้เข้าชม 78 ท่าน