หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
นายสุเทพ ดิบแดง
นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564  11 ม.ค. 2564 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบทดลองประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564  11 ม.ค. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564  4 พ.ย. 2563 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานรายรับ-รายจ่าย รายไตรมาส 4 ปีงบ 2563   19 ต.ค. 2563 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 4 ปีงบ 2563 งานการเงิน  19 ต.ค. 2563 21
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แผนจัดหาพัสดุ (ผ.ท.2) ประจำปีงบประมาณ 2564  8 ต.ค. 2563 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประมวลจริยธรรม ประจำปีงบระมาณ 2563  24 มิ.ย. 2563 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี 2563  24 มิ.ย. 2563 28
ประกวดราคา   ประกาศราคา/ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แระจำปี 2563  23 มี.ค. 2563 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๓  21 ก.พ. 2563 54
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9