หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
นายสุเทพ ดิบแดง
นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ราคากลาง   ประกาศราคากลางประจำปีงบประมาณ 2563   3 ธ.ค. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานรายรับ-รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน ตุลาคม 2562   6 พ.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   28 ต.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563   10 ต.ค. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 4   10 ต.ค. 2562 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563   10 ต.ค. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนปี 2562   25 ก.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   17 ก.ย. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือน กรกฎาคม 2562   14 ส.ค. 2562 31
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประจำปี 2562/2   13 ส.ค. 2562 199
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8