หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งเทศบาล เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน  2 ส.ค. 2564 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งเทศบาล เรื่อง มอบหมาย และมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน  2 ส.ค. 2564 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบทดลองประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564/2  7 ก.ค. 2564 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน)ประจำปี ๒๕๖๔  24 มิ.ย. 2564 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิสตรี  10 มิ.ย. 2564 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปี  30 เม.ย. 2564 79
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS)ผ่านระบบ QR Payment ปี 2564  9 มี.ค. 2564 149
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังม่วงที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่1  19 ก.พ. 2564 179
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังม่วงที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่2  19 ก.พ. 2564 238
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง  19 ก.พ. 2564 121
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7