หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS)ผ่านระบบ QR Payment ปี 2564  9 มี.ค. 2564 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังม่วงที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่1  19 ก.พ. 2564 94
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังม่วงที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่2  19 ก.พ. 2564 127
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง  19 ก.พ. 2564 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวังม่วง เรื่องให้มีการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง  4 ก.พ. 2564 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวังม่วง เรื่องให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังม่วง  4 ก.พ. 2564 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   รมว.กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายเวลาดำเนินการตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการทั้วไปออกไปอีก 2 เดือน เฉพาะการเก็บภาษีปนะจำปี พ.ศ.2564  28 ม.ค. 2564 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงาน งานการเงิน ปีงบ 2564  20 ม.ค. 2564 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564  11 ม.ค. 2564 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบทดลองประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564  11 ม.ค. 2564 36
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6