หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลวังม่วง เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566  18 ม.ค. 2565 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564  22 ธ.ค. 2564 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565  30 พ.ย. 2564 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบทดลองประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565  10 พ.ย. 2564 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565  18 ต.ค. 2564 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งเทศบาล เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน  2 ส.ค. 2564 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งเทศบาล เรื่อง มอบหมาย และมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน  2 ส.ค. 2564 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบทดลองประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564/2  7 ก.ค. 2564 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน)ประจำปี ๒๕๖๔  24 มิ.ย. 2564 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิสตรี  10 มิ.ย. 2564 53
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8