หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
นายสุเทพ ดิบแดง
นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : ราคากลาง ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ราคากลาง   ประกาศราคากลางประจำปีงบประมาณ 2563   3 ธ.ค. 2562 9
ราคากลาง   ราคากลางประจำปี 2562   16 ม.ค. 2562 250
ราคากลาง   ราคากลางประจำปี 2561/3   7 มี.ค. 2561 223
ราคากลาง   ราคากลางประจำปี 2561/2   24 พ.ย. 2560 167
ราคากลาง   ประกาศราคากลางประจำปีงบประมาณ 2561/1   21 พ.ย. 2560 186
ราคากลาง   ประกาศราคากลางประจำปี 2560   11 ก.ค. 2560 229
  (1)