หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 

เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2558

แผนพัฒนาท้องถิ่น
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลงครั้งที่1 [ 16 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25661-2565) เพิ่มเติมฉบับที่3 [ 3 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 (1) [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติ่มฉบับที่1 [ 19 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 18 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
  (1)