หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 

เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2558

แผนอื่นๆ
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)