หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 

เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2558

ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานสรุปการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 11 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
  (1)