หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 

เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2558

คู่มือการปฏิบัติงาน
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลวังม่วง [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
คู่มือการปฏิบัติ พรบ.ความรับผิดชอบทางละเมิดของ จนท. พ.ศ.2539 [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
  (1)