หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 

เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2558

สถิติ
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานสถิติการให้บริการด้านต่างๆ รอบเดือน ตุลาคม2563 - มีนาคม 2564 [ 17 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนปี 2562 [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
  (1)