หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล วังม่วง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
นายสุเทพ ดิบแดง
นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 45  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วมรท้องถิ่น (ฉบับที่4)พ.ศ.2561 [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 42  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3)พ.ศ.2543 [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 43  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2)พ.ศ.2554 [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 41  
 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3)พ.ศ.2553 [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 40  
 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ้มเติมถึง (ฉบับที่5)พ.ศ.2558 [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 48  
 
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 44  
 
พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่3) พ.ศ.2554 [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 49  
 
พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)พ.ศ.2542 [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 44  
 
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 58  
 
  (1)     2      3      4      5