หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล วังม่วง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
นายสุเทพ ดิบแดง
นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2540 [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 34  
 
พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ.2540 [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ.2527 [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 29  
 
พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)พ.ศ. 2534 [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 35  
 
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 36  
 
พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2535 [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2534 [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนเเละที่ดิน พ.ศ.2475 [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
   1      2     (3)     4      5