หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 

การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังม่วง เรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรมเทศบาลตำบลวังม่วง สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลวังม่วงใสสะอาด [ 11 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 39  
 
ข้อบังคับเทศบาลตำบลวังม่วง ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 [ 28 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
  (1)