หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
นายสุเทพ ดิบแดง
นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 

เทศบัญญัติ
 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 
เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ย. 2559 เวลา 11.16 น. โดย จุฑามาศ@naxsolution.com

ผู้เข้าชม 83 ท่าน