หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 

สถิติ
 

 
รายงานสถิติการให้บริการด้านต่างๆ รอบเดือน ตุลาคม2563 - มีนาคม 2564  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 มี.ค. 2564 เวลา 10.55 น. โดย คุณ มยุรี กองสุทธิใจ

ผู้เข้าชม 9 ท่าน