หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล วังม่วง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
นายสุเทพ ดิบแดง
นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 
 
 
ประชากรในตำบลวังม่วง มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย สร้างที่อยู่อาศัยตามสภาพพื้นที่ อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ ยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาช้านาน
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีจำนวน 1 แห่ง ได้แก่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง ตั้งอยู่ในหมู่ 5 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
โรงเรียนประถมศึกษา มี 2 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนของรัฐบาล 1 แห่ง คือ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง (ขยายโอกาส ระดับ ป.1 – ม.3)

โรงเรียนเอกชน 1 แห่ง คือ โรงเรียนจำรัสวิทยา
 
 

โรงพยาบาลของรัฐบาล ได้แก่ โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

คลินิกเอกชน จำนวน 5 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 

อสม. ของเทศบาลตำบลวังม่วง จำนวน 69 คน

คณะกรรมการชุมชน ทั้ง 8 ชุมชน จำนวน 90 คน
 
 

ธนาคาร ได้แก่ ทหารไทย,ไทยพาณิชย์, ออมสิน , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.วังม่วง

ที่ทาการไปรษณีย์ อ.วังม่วง
 

รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน
  (6,000 ลิตรและ 12,000 ลิตร)

รถดับเพลิง จำนวน 2 คัน

มีการติดตั้งถังดับเพลิงภายในชุมชน รวม 150 ถัง
 
 
   
 
ประเพณีสงกรานต์ ประมาณเดือนเมษายน กิจกรรมที่ทำในวันสงกรานต์ คือ พิธีสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และการละเล่นพื้นบ้าน
 
ประเพณีศาลเจ้า ประมาณเดือน มิถุนายน กิจกรรมที่ทำเพื่อเป็นการบูชาบรรพบุรุษของชาวไทย เชื้อสายจีน และมีการประมูลสินค้า เพื่อนำเงินการกุศลดังกล่าวมาเป็น กองทุนของศาลเจ้า ในการจัดงานประเพณีแต่ละครั้ง
 
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประมาณเดือนกรกฎาคม มีหน่วยราชการ ,โรงเรียน , ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม