สถานที่ท่องเที่ยว

พระพุทธรัตนมณีมหาบพิตรชลสิทธิ์มงคลชัย

พระพุทธรัตนมณีมหาบพิตรชลสิทธิ์มงคลชัย หรือหลวงปู่ใหญ่ป่าสัก พระพุทธรัตนมณีมหาบพิตรชลสิทธิ์มงคลชัยหรือหลวงปู่ใหญ่ป่าสัก ตั้งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี บริเวณท้ายสันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สามารถมาไหว้ได้ทั้งจากการนั้งรถลากชมสันเขื่อนจากฝั้งลพบุรีหรือจะมาทางอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เลยก็ได้ พระพุทธรัตนมณีมหาบพิตรชลสิทธิ์มงคลชัย เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ สีขาว มีขนาดหน้าตักกว้าง ๙ เมตร ความสูง ๑๔ เมตร สร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๐ ชาวบ้านนิยมเรียกสั้นๆว่า หลวงปู่ใหญ่ป่าสัก ข้อมูลจาก : เรารัก ลพบุรีขอบคุณภาพจาก : putthipong th Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

admin

11/12/2565
ติดต่อเรา